Kontakt

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4

IČO: 64572021
DIČ: CZ64572021

Bezplatná linka: 800 168 987

info@vorwerk.cz

UniCredit Bank: 2107392496 / 2700

Právní podmínky

Následující text stanoví podmínky využívání webových stránek a internetového obchodu společnosti VORWERK CS k.s. 

1) PROVOZOVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK A INTERNETOVÉHO OBCHODU:


Provozovatelem webových stránek vorwerk.cz (dále jen "webové stránky") a internetového obchodu eshop.vorwerk.cz (dále jen „e-shop“) je společnost VORWERK CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 64572021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 16268 (dále jen „provozovatel“).

Webové stránky a e-shop mohou obsahovat neúmyslné drobné chyby nebo nepřesnosti, na jejichž odstranění provozovatel průběžně pracuje. Informace na webových stránkách a e-shopu se pravidelně aktualizují. V případě, že narazíte na jakýkoli nepřesný nebo neúplný údaj, budeme rádi, pokud nám dáte vědět e-mailem na info@vorwerk.cz.

2) ODKAZY A LINKY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN:


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které webové stránky nebo e-shop odkazují. Obsah takových internetových stránek je zcela mimo kontrolu provozovatele a provozovatel nemá žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek třetích stran. To platí jak pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní webové stránky a e-shop, tak pro cizí záznamy v obsahu webových stránek a e-shopu. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel (provozovatel) – třetí strana - daných stránek, na které je odkazováno.

3) AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY:


Obsah webových stránek a e-shopu je chráněn autorským právem, předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví a dalšími národními i mezinárodními právními předpisy. Kopírování, zpracovávání, šíření či jakékoli jiné užití ochranných známek, označení, log a designů vyobrazených nebo obsažených na webových stránkách a e-shopu je zakázáno, s výjimkou informačního odkazu, jak uvedeno v následujícím odstavci.

Používání, přenášení, kopírování nebo jakékoli pozměňování obsahu webových stránek a e-shopu není bez výslovného písemného souhlasu provozovatele dovoleno. Obsah webových stránek a e-shopu nesmí být reprodukován či kopírován k jiným než čistě informačním a nekomerčním účelům, přičemž tak smí být činěno pouze s uvedením odkazu: © Vorwerk (2023).


4) PRÁVNÍ ÚČINKY; PLATNOST


Tyto právní podmínky jsou považovány za součást webových stránek a e-shopu a uplatní se na každého uživatele nebo návštěvníka webových stránek a e-shopu. Tyto právní podmínky se řídí právním řádem České republiky a nabývají účinnosti jejich uveřejněním.

Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení těchto právních podmínek neplatným, zdánlivým nebo nevykonatelným, právní podmínky jako celek zůstávají v platnosti, přičemž za neplatnou, zdánlivou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta jejich část, které se důvod neplatnosti, zdánlivosti nebo nevykonatelnosti přímo týká.


5) VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním webových stránek nebo e-shopu. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny znění, obsahu nebo funkčnosti webových stránek a e-shopu, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel může, bez jakékoliv z toho plynoucí odpovědnosti, kdykoliv na základě svého uvážení ukončit provoz webových stránek nebo e-shopu a nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci webových stránek a e-shopu.  

Provozovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona výslovně vyplývají ze smluv uzavřených provozovatelem, záručních listů a z obchodních podmínek provozovatele, nebo které poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na e-shopu, pokud je to u takových výrobků nebo služeb výslovně uvedeno.  


Toto znění Právních podmínek je platné od 16. 1. 2024.

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).