Akční nabídka na Čistič oken Kobold VG100! Využijte akční ceny do 23.10.2023. Nakupujte ZDE

Kontakt

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4

IČO: 64572021
DIČ: CZ64572021

Bezplatná linka: 800 168 987

info@vorwerk.cz

UniCredit Bank: 2107392496 / 2700

Právní podmínky

Následující text stanoví podmínky využívání internetového obchodu společnosti VORWERK CS k.s. 

1) PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU:


Provozovatelem internetového obchodu eshop.vorwerk.cz (dále jen „e-shop“) je společnost VORWERK CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 64572021 (dále jen „provozovatel“).

E-shop může obsahovat neúmyslné drobné chyby nebo nepřesnosti, na jejichž odstranění provozovatel průběžně pracuje. Informace na e-shopu se pravidelně aktualizují. V případě, že narazíte na jakýkoli nepřesný nebo neúplný údaj, budeme rádi, pokud nám dáte vědět e-mailem na info@vorwerk.cz.

2) ODKAZY A LINKY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN:


Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích stran, na které e-shop odkazuje. Obsah takových internetových stránek je zcela mimo kontrolu provozovatele a provozovatel nemá žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek třetích stran. Toto stanovení platí pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní e-shop, tak jako pro cizí záznamy v obsahu e-shopu. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel – třetí strana - daných stránek, na které je odkazováno.

3) AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY:


Obsah e-shopu je chráněn autorským právem, předpisy na ochranu práv k průmyslovému vlastnictví a dalšími národními i mezinárodními právními předpisy. Veškerá práva, včetně práv autorských, k textovému obsahu e-shopu, vykonává Vorwerk & Co. KG, 42270 Wuppertal, Německo. Společnost Vorwerk & Co. KG, 42270 Wuppertal, Německo („VORWERK CORPORATE“), je majitelem a držitelem všech práv k ochranným známkám, označením, logům a designům vyobrazeným nebo obsaženým na e-shopu, nevyplývá-li z jejich označení jinak (práva třetích stran); jejich jakékoli užití je zakázáno, s výjimkou informačního odkazu, jak uvedeno v následujícím odstavci.

Používání, přenášení, kopírování nebo jakékoli pozměňování obsahu e-shopu není bez výslovného písemného souhlasu provozovatele, resp. VORWERK CORPORATE, dovoleno. Obsah e-shopu nesmí být reprodukován či kopírován k jiným než k čistě informačním a nekomerčním účelům, přičemž tak smí být činěno pouze s uvedením odkazu: © Vorwerk (2022).


4) PRÁVNÍ ÚČINKY; PLATNOST


Tyto právní podmínky jsou považované za součást e-shopu a uplatní se na každého uživatele nebo návštěvníka e-shopu. Tyto právní podmínky se řídí právním řádem České republiky a nabývají účinnosti jejich uveřejněním.

V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo nejsou úplné vůči platné právní situaci, zůstávají zbylé části tohoto těchto právních podmínek v jeho obsahu a platnosti nedotčeny.


5) VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním e-shopu. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny znění, obsahu nebo funkčnosti e-shopu, a to i bez předchozího upozornění.  

Provozovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona výslovně vyplývají ze smluvních obchodních podmínek provozovatele, nebo které poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na e-shopu, pokud je to u takových výrobků nebo služeb výslovně uvedeno.  


Toto znění Právních podmínek je platné od je platné od 17. 2. 2022.

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).