Kontakt

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4

IČO: 64572021
DIČ: CZ64572021

Bezplatná linka: 800 168 987

info@vorwerk.cz

UniCredit Bank: 2107392496 / 2700

Obchodní podmínky společnosti VORWERK CS k.s. pro e-shop

Obchodní podmínky společnosti VORWERK CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4, IČ: 64572021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. A 16268, tel.: +420 800 168 987, e-mail: info@vorwerk.cz (dále jen „VORWERK“ nebo „prodávající“) pro prodej prostřednictvím e-shopu.

 

1. PLATNOST, SMLUVNÍ PARTNEŘI A PŘEDMĚT SMLOUVY

Tyto závazné obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností VORWERK na doméně eshop.vorwerk.cz (dále jen „internetový obchod“). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností VORWERK, jako prodávajícím, a zákazníkem – kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Zaškrtnutím příslušného pole v objednávce kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zasílá prodávající kupujícímu e-mailem spolu s potvrzením objednávky,  a umožňuje tak kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.

Kupní smlouva i tyto obchodní podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti neupravené kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“). Je-li kupujícím spotřebitel, uplatní se na vztahy z kupní smlouvy též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků umožňujících uzavírání kupní smlouvy na dálku. Náklady vzniklé v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na tel. hovor, internetové připojení atd.) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou ze strany prodávajícího účtovány žádné zvláštní příplatky. 

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy, nýbrž pouze umožňuje učinit nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího prostřednictvím svého registrovaného zákaznického účtu.

Od každého nabízeného produktu / setu produktů lze v rámci jedné objednávky objednat pouze omezený počet kusů, který je uveden u každého produktu. Produkty může kupující nejprve nezávazně vložit do nákupního košíku a před odesláním závazné objednávky (nabídky na uzavření kupní smlouvy) může své údaje, včetně obsahu objednávky, kdykoli zkontrolovat nebo opravit. Kupující odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost údajů zadaných v objednávce. Pokud je pro realizaci objednávky zapotřebí dodatečně zjišťovat další údaje, vyhrazuje si prodávající právo požadovat náhradu nákladů, které mu tímto vznikly.

Kliknutím na objednací tlačítko odešle kupující závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku a zaváže se k jeho zaplacení. Před odesláním objednávky je kupující vyzván k odsouhlasení těchto obchodních podmínek. Automatické potvrzení o přijetí objednávky obdrží kupující e-mailem bezprostředně po jejím odeslání. Toto automatické potvrzení není závaznou akceptací objednávky ze strany prodávajícího a nezakládá vznik kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká (je uzavřena) až akceptací objednávky prodávajícím, tedy v závislosti na zvoleném způsobu platby v následujících případech:

Dobírka

Prodávající objednávku akceptuje do dvou dní od jejího doručení.

Platební karta

Po odeslání objednávky je kupující přesměrován na platební bránu PayU. Zde může kupující po zadání čísla platební karty Visa / MasterCard a 3D Secure ověření potvrdit své bance příkaz k platbě. Prodávající objednávku akceptuje do dvou dní od připsání platby na účet prodávajícího.

Bankovní převod

Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mail s platebními údaji, na základě kterých provede převod prostředků ze svého účtu. Prodávající objednávku akceptuje do dvou dní od připsání platby na účet prodávajícího.

Akceptaci objednávky (potvrzení o uzavřené smlouvě) zašle prodávající kupujícímu e-mailem. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit jen dohodou kupujícího a prodávajícího, popř. ve vymezených případech tam, kde to umožňuje zákon. 

 

3. JAZYK SMLOUVY, ARCHIVACE SMLUV

Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 10 let za účelem jejího úspěšného splnění a evidence a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a také z těchto obchodních podmínek (viz bod 2. výše). 

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

Předpokládané dodací lhůty pro jednotlivé produkty jsou uvedeny v internetovém obchodě. V případě, že je objednané zboží skladem, bude expedováno do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky a bude odesláno prostřednictvím zvoleného přepravce. Prodávající nemá možnost ovlivnit dodací lhůty přepravců, předpokládaná doba dodání je cca 2-3 pracovní dny od expedice zboží.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího je dostupné skladem.

Zboží se dodává způsobem a na adresu dle volby kupujícího uvedené v objednávce. Všechny produkty zasílá prodávající kupujícím prostřednictvím svých smluvních partnerů - přepravců (Česká pošta, We | Do). Prodávající dodává zboží výhradně na dodací adresu na území České republiky.

Součástí dodávky zboží je i dodací list, popř. daňový doklad, nebyl-li kupujícímu zaslán elektronicky. 

 

5. CENY A SPLATNOST

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě představují celkové ceny včetně DPH v zákonné výši. Uvedené ceny zboží platí k okamžiku odeslání objednávky kupujícím (viz bod 2. výše).

Pokud z nějakého důvodu nebude prodávající moci dodržet ceny uvedené v objednávce kupujícího, prodávající bude o tomto kupujícího informovat s žádostí o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo zrušit objednávku, popř. od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to oznámením prokazatelně doručeným kupujícímu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu stejným způsobem, jakým je přijal.

Ceny jsou splatné uzavřením kupní smlouvy. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, pokud z platebních podmínek níže nevyplývá něco jiného. 

6. POŠTOVNÉ A BALNÉ

K cenám zboží uvedeným v internetovém obchodě je přičítáno poštovné a balné. Není-li v internetovém obchodě uvedeno jinak, u dodávek zboží v ceně do 500 Kč včetně hradí kupující poštovné a balné ve výši 139 Kč, u dodávek zboží v ceně nad 500 Kč je poštovné zdarma a balné 39 Kč, u dodávek zboží nad 2.000 Kč je poštovné i balné zdarma.

7. SLEVOVÉ POUKAZY

Slevové poukazy poskytujeme jako bonus nebo kompenzaci v rámci nejrůznějších akcí a soutěží. Najdete na nich výši slevy, datum platnosti, unikátní kód a podmínky použití. 
 
Pravidla uplatnění slevových poukazů 

 • Slevový poukaz lze uplatnit pouze na objednávku v e-shopu Vorwerk s vyšší hodnotou, než je hodnota takového slevového poukazu. Do hodnoty objednávky se přitom nezapočítávají poplatky za dopravu ani služby. 
 • Slevovým poukazem nelze hradit poplatky za dopravu ani služby.
 • Slevový poukaz lze uplatnit pouze na sortiment e-shopu Vorwerk prodávaný společností VORWERK, který je uveden na slevovém poukazu. Není-li na slevovém poukazu sortiment uveden, lze jej uplatnit na veškerý sortiment dostupný na e-shopu Vorwerk prodávaný společností VORWERK.
 • Slevový poukaz nelze směnit za ekvivalent v penězích.
 • Uplatněný slevový poukaz nelze vrátit ani jej nahradit v penězích, pokud objednávku či její část stornujete, zboží vrátíte ve 14denní lhůtě, nebo jej reklamujete. V takovém případě, kdy uplatníte své právo na vrácení kupní ceny, vám bude vrácena kupní cena za vrácené zboží nebo stornovanou objednávku ve výši, v jaké jste kupní cenu uhradili, tj. po odečtení slevového kupónu.
 • V případě, že byla vaše objednávka, na kterou jste uplatnili slevový poukaz, z naší strany stornována, vystavíme vám na vyžádání náhradní slevový poukaz. Pokud však byla taková objednávka z naší strany stornována jen zčásti, vystavíme vám na vyžádání náhradní slevový poukaz pouze do výše, v jaké nebylo možné v důsledku toho slevový poukaz uplatnit.
 • Slevový poukaz nelze uplatnit zpětně na již vytvořené objednávky.
 • Slevové poukazy nelze vzájemně kombinovat, pro jednu objednávku je možné uplatnit pouze jeden slevový poukaz. 
 • Slevový poukaz nelze uplatnit po uplynutí doby jeho platnosti, která je na něm uvedena.
 • Každý slevový poukaz lze uplatnit pouze jednou, a to v rámci jediné objednávky.
 • V případě ztráty nebo odcizení slevového poukazu není možné vystavit náhradu nebo nový slevový poukaz.

 

Jak uplatnit slevový poukaz

 • Vložte do košíku zboží, které jste si vybrali, a vstupte do košíku.
 • V košíku vložte do políčka "Slevový kód / kupón" kód slevového poukazu a potvrďte tlačítkem "Vložit kód". 
 • Po zadání kódu bude hodnota slevového poukazu ihned odečtena z celkové částky vaší objednávky, okamžitě tak uvidíte, kolik vám zbývá doplatit. Poté stačí objednávku dokončit.
 • Pozor, v některých případech lze slevové poukazy uplatnit pouze pro vybrané kategorie výrobků. Tato informace je vždy uvedena na slevovém poukazu. 
   

8. PLATBA

V internetovém obchodě prodávajícího jsou k dispozici následující platební možnosti:

Dobírka

Kupní cenu kupující zaplatí přímo doručovateli. Za dobírku prodávající neúčtuje žádné poplatky.

Platební karta

Za objednané zboží kupující zaplatí online platební kartou Visa / MasterCard. Za platbu platební kartou prodávající neúčtuje žádné poplatky.

Bankovní převod

Za objednané zboží kupující zaplatí předem převodem na bankovní účet prodávajícího. Údaje k provedení platby bankovním převodem jsou kupujícímu zaslány příslušnou e-mailovou zprávou poté, co kupující odešle prodávajícímu objednávku se zvolenou metodou platby bankovním převodem. Číslo objednávky = variabilní symbol, slouží k identifikaci platby. Za platbu bankovním převodem prodávající neúčtuje žádné poplatky.

Platební údaje:
UniCredit Bank: 2107392496 / 2700
Variabilní symbol: číslo objednávky
Konstantní symbol: 0008

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy a možnosti vrácení zboží včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy jsou dostupné zde.

 

10. PRÁVO ODMÍTNOUT AKCEPTACI OBJEDNÁVKY

Prodávající je oprávněn odmítnout akceptaci objednávky kupujícího v případě, že má objednané zboží sloužit k dalšímu prodeji či pro jiné komerční účely.

 

11. ŠKODY NA OBJEDNANÉM ZBOŽÍ VZNIKLÉ PŘI PŘEPRAVĚ

Kupující je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Je-li však zásilka zjevně poškozena, je kupující povinen zásilku odmítnout a vrátit ji přepravci. Zároveň je kupující povinen neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Neodmítne-li kupující převzetí zjevně poškozené zásilky, není oprávněn později namítat poškození výrobku v důsledku přepravy; v tom případě se má za to, že zásilka byla kupujícímu předána nepoškozená. 

 

12. ZÁRUKA – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE 

Je-li předmětem koupě Robotický vysavač Kobold VR7 nebo Akumulátorový vysavač Kobold VK7 (dále jen „zboží s digitálními vlastnostmi“), použijí se níže uvedená ustanovení ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady a ohledně zákonných práv z vadného plnění také na poskytování digitálního obsahu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady, tj. zejména že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku, který byl kupujícímu před uzavřením smlouvy předveden obchodním zástupcem prodávajícího.

Předchozí odstavec se však nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu zboží způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací provedenou kupujícím, pokud vada nastala v důsledku nedostatku v návodu.
V případě, že je předmětem koupě zboží s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si zboží po převzetí uchovalo vlastnosti uvedené výše, a že bude na jejich dostupnost upozorněn, to vše minimálně po dobu trvání záruky za jakost zboží, tj. po dobu dvou let od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží odesláno, pak po dobu dvou let od dojití zboží do místa určení. Neprovede-li kupující tuto aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.

Projeví-li se vada zboží během jednoho roku ode dne převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím, pokud se neprokáže opak nebo pokud to nevylučuje povaha zboží nebo vady. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Kupující je oprávněn vytknout vadu, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců po převzetí zboží v souladu s ust. § 2165 a následujících občanského zákoníku (dále jen „lhůta pro uplatnění zákonných práv z vadného plnění“). Tato lhůta neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Má-li zboží vadu, má kupující následující zákonná práva z vadného plnění. Podle své volby může požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Prodávající je povinen odstranit vadu zboží, kterou kupující uplatnil ve lhůtě pro uplatnění zákonných práv z vadného plnění, v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem těchto obchodních podmínek, 
 • se vada projeví opakovaně, 
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

Nad rámec zákonných práv z vadného plnění poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

Po dobu záruky má kupující v případě vady, na kterou se záruka vztahuje, vůči prodávajícímu právo na bezplatnou opravu zboží, je-li vada zboží opravitelná. Pokud se jedná o vadu, kterou mělo zboží již při převzetí kupujícím, má kupující také zákonná práva z vadného plnění uvedená výše. Zákonné právo kupujícího na bezplatnou nápravu, které vyplývá z vadného plnění, není zárukou dotčeno.

Právo z vadného plnění ani práva ze záruky kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující vadu způsobil sám také tehdy, pokud vada vznikla v důsledku použití neoriginálního příslušenství značky VORWERK (např. filtrační sáčky, filtry, čistící prostředky apod.).

Zákonná práva z vadného plnění, jakož i práva ze záruky je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně na adrese sídla prodávajícího - Praha 4, Pod Pekařkou 1, PSČ 140 00, nebo telefonicky na zákaznické lince prodávajícího 800 168 987 nebo v jedné z provozoven prodávajícího, které ke dni podání této informace prodávající uvádí na svých internetových stránkách www.vorwerk.cz nebo které budou kupujícímu sděleny na zákaznické lince prodávajícího 800 168 987.

K vyřízení reklamace prodávající přijímá zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu. Kupující je prodávajícímu povinen sdělit, jaká práva z vad uplatňuje. O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení, v němž uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.  Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě, že kupující v rámci reklamace oprávněně uplatnil právo na odstoupení od kupní smlouvy, má právo na vrácení kupní ceny. Pravidla o odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 9. výše (zejména pokud jde o vrácení zboží a kupní ceny) se uplatní přiměřeně. 

13. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ („ELEKTROZAŘÍZENÍ“)

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je kupující oprávněn při nákupu elektrozařízení u prodávajícího odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, a to ve stejném počtu kusů a podobného typu a použití jako je zakoupené elektrozařízení, a to včetně baterií či akumulátorů.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže technicky zajistit, aby použité elektrozařízení z domácností, které hodlá kupující odevzdat bezplatně u prodávajícího ke zpětnému odběru, přepravce převzal vždy při dodání elektrozařízení zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího.

Pokud tedy kupující hodlá bezplatně odevzdat prodávajícímu ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, musí po zadání své objednávky kontaktovat zákaznický servis prodávajícího na zákaznické lince 800 168 987. Zákaznická linka prodávajícího zajistí zpracování požadavku kupujícího a kupující bude kontaktován přepravcem za účelem sjednání termínu, kdy přepravce vyzvedne od kupujícího použité elektrozařízení pocházející z domácností odevzdávané ke zpětnému odběru. 

14. ETICKÝ KODEX

Prodávající se zavázal dodržovat Etický kodex Asociace osobního prodeje. Kopii aktuálního znění Etického kodexu Asociace osobního prodeje lze získat na www.osobniprodej.cz.

15. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR/ODR)

V případě, že mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující právo na mimosoudní řešení takového sporu prostřednictvím České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz, která je příslušným orgánem k řešení těchto sporů. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Způsob a podmínky mimosoudního řešení sporů jsou blíže popsány na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz/informace-o-adr/.

Spotřebitel má také možnost zahájit mimosoudní řešení sporu prostřednictvím platformy ODR (webgate.ec.europa.eu/odr/).

Kupující je dále oprávněn se s případnou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, případně na Asociaci osobního prodeje, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mail: info@osobniprodej.cz, tel.: +420 283 017 011, www.osobniprodej.cz.  

16. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rozsah, způsob a účely zpracovávání osobních údajů kupujících v souvislosti s uzavíráním a plněním kupní smlouvy upravuje samostatný dokument Informace o ochraně osobních údajů, jehož aktuální znění kupující odsouhlasuje před odesláním objednávky.

Text Informací o ochraně osobních údajů je rovněž dostupný zde.

Tyto internetové stránky využívají tzv. cookies. Informace o zpracování cookies naleznete zde .

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách mu byly v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím sděleny jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se smlouva uzavírá, a že veškerá ustanovení a doložky obsažené v těchto obchodních podmínkách lze přečíst bez zvláštních obtíží a že mu byl význam všech ustanovení a doložek dostatečně vyložen a že jim porozuměl.

Toto znění Obchodních podmínek je platné od je platné od 16. 1. 2024.

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).