Kontakt

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4

IČO: 64572021
DIČ: CZ64572021

Bezplatná linka: 800 168 987

info@vorwerk.cz

UniCredit Bank: 2107392496 / 2700

Ochrana osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili náš internetový obchod. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Společnost Vorwerk zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“).

V následujícím textu Vás podrobně informujeme o nakládání s Vašimi osobními údaji v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodě prodej.vorwerk.cz („E-shop“).
Tyto Podmínky neupravují podmínky práce se soubory cookies. Informace o tom, jaké cookies využíváme na našich internetových stránkách a jak s nimi pracujeme, naleznete zde.

1) PROVOZOVATEL E-SHOPU A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Provozovatelem E-shopu a zároveň správcem osobních údajů je společnost Vorwerk CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, Praha 4 - Podolí, IČO: 64572021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 16268 („my“ nebo „naše společnost“).


2) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PROČ ZPRACOVÁVÁME?


NÁKUP ZBOŽÍ V E-SHOPU
Naše společnost zpracovává v souvislosti s Vaším nákupem nebo poptávkou našeho zboží nebo služeb v E-shopu některé osobní údaje. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a e-mailové adresy, tel. čísla, číslo objednávky, zboží, prodejní cena apod. Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašeho nákupu, následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, servisu, reklamace apod. Vaše osobní údaje mohou být za uvedenými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejména přepravním a zasilatelským společnostem, obchodním zástupcům nebo marketingovým agenturám. Na vyžádání Vám poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány.

Pro účely zkvalitňování služeb a péče zákazníkům mohou být Vaše osobní údaje dále sdíleny s naší mateřskou společností, Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko („Vorwerk International“).

Ačkoli poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží nebo služeb realizovat. Současně nám také zákon dovoluje, nebo ukládá následnou povinnost uchovávat některé Vaše osobní údaje (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.


ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY (ZASÍLÁNÍ NABÍDEK ZBOŽÍ A SLUŽEB A DALŠÍCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ)


Naše společnost má oprávněný zájem, tedy je dle zákona oprávněna, rovněž v přiměřené míře zpracovávat Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Vaším nákupem zboží za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení informujících o naší činnosti a službách. Mezi obchodní sdělení patří zejména reklamní a propagační sdělení (např. informace o akčních nabídkách, slevách, pozvánky na zajímavé akce, veletrhy či dny otevřených dveří) a zasílání nabídek našich výrobků a služeb. Pro uvedené účely využíváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresy, resp. e-mailové adresy a tel. čísla, přehled zboží, objednávek a informace o využívání služeb zákazníkům.

Obchodní sdělení mohou být zasílána přímo námi, nebo prostřednictvím pověřených smluvních partnerů (zpracovatelů). Protože chceme cílit naše obchodní sdělení tak, aby odpovídala Vašim zájmům a preferencím, vyhodnocujeme pro tyto účely údaje o Vašich nákupech zboží a účastech na našich akcích.

Pokud si nepřejete být kontaktováni za účelem přímého marketingu, můžete nás kdykoli kontaktovat (viz dále v sekci 3) Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů). V případě sdělení zasílaných prostřednictvím e-mailu se z odběru marketingových sdělení (newsletterů) můžete také kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz umístěný na konci, ve spodní části příslušného sdělení. 

3) CO BYSTE DÁLE MĚLI VĚDĚT O VAŠICH PRÁVECH VE VZTAHU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ DLE ČL. 15 – 21 GDPR.


Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání můžete provést kdykoli a zdarma, a to buď dopisem zaslaným na adresu naší společnosti, nebo e-mailem doručeným na adresu data.protection@vorwerk.cz. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které se uskutečnilo před takovým odvoláním.

Můžete kdykoli vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud jde o zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy. Tato práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu data.protection@vorwerk.cz. Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Ve vztahu ke společnosti Vorwerk International v roli správce osobních údajů máte stejná práva a záruky jako v případě naší společnosti.

4) KONTAKTUJE NÁS


V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte našeho Specialistu ochrany osobních údajů (Data Protection Officer) na e-mailu: data.protection@vorwerk.cz, popř. poštou na adrese VORWERK CS k.s., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4.

Ve vztahu k Vorwerk International se můžete se svými požadavky obracet na: dpo(at)vorwerk.ch, případně poštou na adrese: Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko.

Zaškrtnutím příslušného políčka, k němuž jste vyzváni před odesláním příslušné objednávky potvrzujete, že jste se seznámil s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a že jste všem zde uvedeným informacím porozuměl. Zároveň prohlašujete, že případné udělené souhlasy se zpracováváním osobních údajů činíte na základě svobodného a informovaného rozhodnutí.


Toto znění Podmínek ochrany osobních údajů je platné od 17. 2. 2022.

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).