Kontakt

VORWERK CS k.s.
Pod Pekařkou 107/1
147 00 Praha 4

IČO: 64572021
DIČ: CZ64572021

Bezplatná linka: 800 168 987

info@vorwerk.cz

UniCredit Bank: 2107392496 / 2700

Odstoupení od smlouvy

 

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Může tak učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. dopisem zaslaným na adresu uvedenou níže nebo e-mailem zaslaným na adresu info@vorwerk.cz). Využít může také formulář níže. 

Lhůta na odstoupení vyprší po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží nebo poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat odstoupení před jejím uplynutím.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), případně snížené o to, o co se hodnota zboží snížila v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pro vrácení peněžních prostředků bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce kupujícím.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží příslušné zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží zpět prodávajícímu na adresu VORWERK CS k.s., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud je zboží odesláno zpět před jejím uplynutím. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Kupující je povinen zboží vrátit v původním stavu včetně příslušenství. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: VORWERK CS k.s., Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4, DIČ: CZ64572021
E-mail: info@vorwerk.cz 

Přihlašte se k odběru novinek!

To nejnovější přímo do Vašeho e-mailu.
Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).